Verken du eller partneren din er perfekt

Bilde av fornøyd par

Det krever vedvarende innsats å få til et godt parforhold. Det er samtidig vel så viktig å kunne akseptere sin egen og andres sårbarhet og ufullkommenhet.

For å få til et tilfredsstillende parforhold over tid, må vi stille krav til oss selv og partneren. Vi bør etterstrebe en vesentlig grad av standard og soliditet. Dette er viktig til et visst punkt. Det oppstår samtidig en ubalanse hvis vi ikke også kan favne vår egen og andres sårbarhet.

Ingen er perfekte

Ingen mennesker er perfekte, og vi er alle i en kontinuerlig utvikling. Livet er ofte vanskelig, det samme gjelder parforhold. Vi kan bruke møtene med det vanskelige som muligheter til å smelte noe av vårt forsvarsverk og bli mer åpne og sårbare, heller enn å forbli i forsvar.

Denne varmen, sårbarheten og «nakenheten» gir grunnlag for dyp kontakt innover og utover, som er et av våre dypeste behov. Å kunne dele denne rå, ubeskyttede tilstedeværelsen med andre – eksempelvis partneren – vil i praksis ofte oppleves som enda viktigere enn en streben etter «perfeksjon» i det ytre.

Paradoksal endring

Jeg kan gi et eksempel på hvordan dette kan se ut i praksis. I stedet for å angripe partneren vår når vi blir emosjonelt trigget kan vi eksempelvis si «dette er vanskelig for meg. Jeg får lyst til å angripe deg eller å stikke av, men velger å stå i dette med deg og å fortsette å være sårbar.» En slik invitasjon kan gjøre partneren mindre defensiv, og sjansen for å finne ut av ting sammen blir større. Når vi tar inn over oss hva vi faktisk opplever, heller enn å flykte fra det eller umiddelbart skulle endre på noe, så frigjør det plass i vårt indre. Da blir vi mindre låst i eget perspektiv og får større evne til å se nye muligheter og å få til en endring.

Hvis vi derimot i vår indre holdning blir fanget i det å være «mot noe» (eksempelvis ha motstand til partnerens «idioti»), så kan vi lett miste oss selv i problemene og bli del av det som er fastlåst. Hvis vi heller aksepterer at «akkurat nå er situasjonen som den er» og er villig til å for en periode bli værende i det å ikke vite hvor veien går, så kan nye løsninger komme til oss som konsekvens av den åpenheten. Vi kan kalle dette for en paradoksal endring.

Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.