Tvangstanker krever sterk konsentrasjon

Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Sliter du med tvangstanker? Da har du antakelig en sterk evne til konsentrasjon.

Evnen til konsentrasjon er en svært viktig egenskap og en forutsetning for det den amerikanske universitetsprofessoren og forfatteren Cal Newport kaller «dypt arbeid». Dypt arbeid innebærer å over flere timer jobbe uavbrutt med en oppgave, uten forstyrrelser. Da kan man produsere kvalitet. Denne evnen blir tilsynelatende stadig sjeldnere i en verden full av distraksjoner.

Distraksjon og motstandskraft

Det er mye som skriker etter vår oppmerksomhet – både i det ytre og i vårt eget sinnsinnhold. Mange av oss har liten motstandskraft og blir lett dratt fra det ene til det andre. En person med mye tvangstanker vil derimot ofte være veldig konsentrert om tvangstankene.

Dypest sett vitner dette om en evne til konsentrasjon utover det vanlige, selv om det man fokuserer på er nevrotisk og dysfunksjonelt. Personer med tvangstanker er ofte over gjennomsnittet intelligente – enten helhetlig sett eller innenfor spesifikke områder. Når man har en stor intelligens vil man ofte oppleve å ikke bli forstått av omverdenen. Dette kan i seg selv oppleves traumatiserende. Heller enn å bli sett på som en ressurs av omgivelsene, vil man ofte risikere å bli latterliggjort av andre mennesker som ikke har en like dyp forståelse. Heller enn å prøve å forstå, er det mange som heller vil gå minste motstands vei og latterligjøre. Dette kan skape en dyp tvil og indre splittelse: «står det virkelig så dårlig til med de andre, eller er det jeg som tar feil?» Man kan kverne og kverne rundt situasjoner og problemstillinger, uten å komme noen vei, fordi man ikke får den typen konstruktiv input fra omgivelsene som man trenger for å komme videre.

Hvis personen med tvangstanker i større grad hadde blitt sett, forstått og verdsatt for sin intelligens og sine evner, ville evnen til konsentrasjon i mye større grad frigjøres og kunne bli brukt innenfor de områdene der vedkommende har sine største interesser og talenter.

Fokus og retning

Tvangstanker kan også ofte ha grobunn i at man ikke tar på alvor sine dypere ønsker for livet og sin autentiske livsretning. Gir man konsentrasjonen sin et konstruktivt fokus over tid, der man beskjeftiger seg med ting man virkelig brenner for, er det lettere å skjelne mellom viktig og uviktig og man vil sjeldnere bli fanget av tvangstanker.

Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.