Tar du dine ønsker for livet på alvor?

autentisitet.no virkeliggjør dine drømmer for livet

Livet vil alltid være utfordrende. Still deg selv spørsmålet «er det jeg opplever nå en statisk lidelse der jeg bare råtner, eller er det en dynamisk lidelse der jeg vokser og utfolder meg?»

Mange av oss føler at det er noe som mangler i livet vi lever. Kanskje har vi dagdrømmer om å forfølge våre dypere livsimpulser, men vi føler oss fanget i hverdagens rutiner. Her er inspirasjon og noen tips til hvordan du kan komme i gang.

Svært mange av oss har evner, talenter og lengsler som vi ikke har gitt tilstrekkelig plass. Ofte kan vi tenke «nei, det er ikke noe å satse på, det går ikke an å leve av det». Dette er typisk negativt selvprat der vi svikter oss selv så vi unngår å oppleve en mulig fiasko. Poenget med å ta ubrukte evner og talenter på alvor er heller ikke at vi nødvendigvis skal leve av det.

Det ser for meg ut til å være en lovmessighet i at om vi følger de tingene som virkelig vekker livsgnisten i oss, så vil de neste stegene på vår livsvei tydeliggjøres som resultat av det. Det er sjeldent negativt å komme i dypere kontakt med ressursene våre.

Økonomi ingen unnskyldning

Kanskje liker du å lage musikk, tegne, male, lage skulpturer, drive med småskala-jordbruk eller designe smykker? Eller du ønsker å lære om andre kulturer og andre måter å leve på, dra på en lang sykkeltur, padle i kajakk eller lære deg nye ferdigheter? Kanskje du har lyst til å sette av en lengre periode, gjerne flere måneder, der du går fullt inn i noe som virkelig vekker livsgnisten i deg? Kanskje du har drevet mye med musikk eller skriving, og nå er tiden inne for å skrive den boka du har snakket om i mange år, eller få gitt ut det albumet du har drømt om? Men det koster jo så veldig mye penger å ta dette på alvor?

Bo på en hytte

De aller fleste nordmenn har eksempelvis tilgang til en hytte eller et annet sted som mesteparten av året ikke er i bruk, der vi kunne bo tilnærmet gratis over mange måneder – om vi ønsker det. Dette kunne være en økonomisk tilgjengelig løsning som gjør det mulig å sette av tid til å gå fullt inn i et kreativt prosjekt for en periode.

Poenget er ikke at det skal føre til kommersiell suksess – selv om det kunne være hyggelig. Det er enda viktigere å ta egne livsimpulser på alvor, det vil det stort sett alltid komme noe godt ut av. Man vil uansett utfall kunne vokse og lære masse av det, og det kan bli en bro mellom det livet man lever nå og det man skal drive med i framtiden.

En annen mulighet er å dra utenlands for en lengre periode, der man kan leve mye rimeligere enn man gjør i hverdagen i Norge.

Tar det slutt?

Når man river seg løs fra begrensende vaner får man input som kommer fra sitt eget dyp. Betyr det at løsningen for resten av livet eksempelvis er å være på reise utenlands eller bo som en eremitt på en norsk hytte? Overhodet ikke.

Jeg har gjennom flere år tilbragt mye av tiden utenlands i internasjonale selvutviklingsmiljøer og har møtt mange som har gjort det samme. Det å være utenlands er ofte primært motivert av å søke muligheter som man ikke får i sin nåværende situasjon hjemme. Det kan samtidig innebære et element av å flykte fra noe. Innimellom trenger vi en pause fra vanskelige situasjoner, det er ok og kan være sunt for en periode.

Forpliktelse og fleksibilitet

Har man vært lenge nok på en hytte eller på reise utenlands eller man prøver å unngå langsiktige forpliktelser kan imidlertid også det bli en form for gjentakende, begrensende mønster. Man finner ikke en varig, dyp frihet ved å basere seg på å unngå langsiktig forpliktelse – men en overdreven forpliktelse nesten helt uten fleksibilitet er heller ikke det sunneste.

Som konsekvens av tiden utenlands så har jeg valgt å igjen permanent bo i Norge, men nå med et helt annet utgangspunkt. Jeg vet hva jeg vil og jeg har en mye dypere verdsettelse av alt som er bra i hjemlandet mitt. Jeg ser også at det er en tid for alt – det er en tid for å gi slipp på gamle strukturer og finne inspirasjon, og det er en tid for å igjen skape mer stabilitet i tilværelsen og skape nye strukturer som jeg velger ut fra den jeg autentisk sett er.

Dynamisk og statisk lidelse

Livet vil alltid være utfordrende. Jeg møtte mange utfordringer på mine reiser, og møter igjen utfordringer nå som jeg er tilbake i Norge. Men jeg opplever også å håndtere utfordringene og å være i vekst. Før jeg dro utenlands opplevde jeg å være i stagnasjon.

En viss grad av lidelse vil vi alle oppleve. Still deg selv spørsmålet «er det jeg opplever nå en statisk lidelse der jeg bare råtner, eller er det en dynamisk lidelse der jeg vokser og utfolder meg?». Hvis du reelt sett vokser og utfolder deg vil du ikke være i tvil om det. Synes du derimot spørsmålet er vanskelig å svare på, anbefaler jeg på det sterkeste at du for en lengre periode tar et opphold fra hverdagslivet der du forfølger dine dypere ønsker for livet!

Jeg har mye erfaring med å tilbringe lengre perioder utenlands og å realisere kreative prosjekter. Jeg kan hjelpe deg å avdekke det du brenner for, å utforske praktiske løsninger som kan gjøre det realistisk å gjennomføre, og å veilede deg underveis i prosessen.