Slik kan du løse konflikter i parforholdet

autentisitet.no - Få hjelp til å løse konflikter i parforholdet

Konflikter bunner stort sett i misforståelser som har oppstått grunnet manglende kommunikasjon. Her får du verktøy for å løse opp i konflikt og gjenskape dyp kontakt med partneren.

Mange av oss har en tendens til å mistolke partnerens handlinger. Fremfor å gå i dialog slik at vi kan få klarhet, aksepterer vi våre egne tolkninger og antakelser som sanne. Delvis gjør vi dette fordi vi er redde for å gå inn i en mulig konflikt eller gå inn i en samtale der vi eller den andre kan komme til å oppleve å bli såret. Gradvis bygges det da i stedet opp frustrasjon og avstand til hverandre. Til slutt kommer konflikten ofte til overflaten gjennom krangling. Den ene angriper, den andre føler seg såret og angriper tilbake.

Det usagte og ugjorte

En opphopning av det usagte er altså ofte kjernen av bakgrunnen for konflikter i parforholdet. Den gode nyheten er at vi aktivt kan ta grep for å forebygge mye av grunnlaget for at dette skjer. Den beste praksisen for dette som jeg har brukt i eget liv er dyade. Jeg har brukt denne teknikken i parforhold og i nære vennskap.

Par som holder hender

Øvelse for å gjenskape dyp kontakt

Dyade er en øvelse sentrert rundt verbalt uttrykk og lytting. Den ene snakker i fem minutter og den andre lytter, hvorpå rollene byttes. Dette gjøres vanligvis uavbrutt i 50–90 minutter. Dette kan være tilstrekkelig til å løse opp i ganske dype konflikter.

Innledende spørsmål

Den som snakker blir innledningsvis stilt et spørsmål av den andre, eksempelvis «hva skjer inni deg akkurat nå». Spørsmålet er satt på forhånd, og begge stiller hverandre det samme spørsmålet. Den som lytter forholder seg forøvrig helt taus. Spørsmålet gjentas bare hvis den som snakker tar pauser eller ikke lenger forholder seg til spørsmålet.

Kontinuerlig uttrykk

Man sitter overfor hverandre med 0,5–1 meters avstand og holder øyekontakt. Den lyttende skal ikke gi noen form for verbal eller ikke-verbal tilbakemelding – ingen nikking, smiling, latter eller grimaser. Den som snakker skal etter beste evne svare på spørsmålet på en ekte og ikke-sensurerende måte. Det viktigste er å ikke stoppe å uttrykke seg. Da kan man innimellom eksempelvis si «nå vet jeg ikke hva jeg skal si, jeg kjenner det strammer seg i magen og du synes kanskje det jeg sa er teit». Man bare fortsetter å «tømme ut» det som skjer i ens indre, lag etter lag. Slik kommer man dypere og inn til noe mer essensielt.

I hverdagen er det lett å overfokusere på å skulle ha bekreftelse fra andre og å tilfredsstille det vi tror er andres forventninger. Slik mister vi kontakten med oss selv. I dyadeformatet blir vi konfrontert med dette. Strukturen fjerner mulighetene for distraksjon. Dette gir bedre konsentrasjon slik at vi blir mer til stede og har dypere tilgang til vårt indre.

Å prosessere den relasjonelle dynamikken

Når metoden brukes i parforhold, vil en del av materialet paret jobber med angå relasjonen dem i mellom. Spørsmål man da kan bruke er eksempelvis «hvilke ønsker og behov har du i denne relasjonen» eller «hvilke ting som jeg har sagt og gjort har du kanskje misforstått?».
Man uttrykker seg altså om dynamikken i parforholdet. Likevel er fokuset først og fremst å lytte innover og gi uttrykk for sin egen side av saken, ikke å overfokusere på den andre. Det som har forblitt usagt mellom partene kan komme fram i lyset.

Livsveileder Andreas Aubert har mye erfaring med å bruke denne teknikken i parforhold, vennskap og i selvutviklingsgrupper. For å komme i gang kan det være nyttig å få noen innspill rundt deres unike situasjon. Du har flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner, i Oslo eller via telefon/Skype.