Evnen til livskunst – en kort punktliste for et bedre liv

midlertidig bilde for autentisitets-trening ved autentisitet.no

Det jeg kaller evnen til livskunst er viktig for å skape seg et meningsfullt liv, der man opplever mestring og glede. Det innebærer en god balanse mellom struktur og lek.

Min definisjon av livskunst innebærer at:
• Man har en eller annen form for skapende, kreativ praksis. Det kan være eksempelvis musikk, skriving, dans, håndverk eller å stelle i hagen.
• Man har en dyp lengsel etter kjærlighet og frihet og har dette som en av de viktigste rettesnorene i eget liv.
• Man forstår at struktur og disiplin er essensielt for å leve et fullverdig liv, og en forutsetning for dyp, varig frihet.
• Man er innimellom i kontakt med en sprudlende galskap som man er i stand til å bruke på en konstruktiv måte.
• Man tar aktivt grep for å skape det livet man ønsker, heller enn å passivt vente på at andre skal ta initiativ.