Milliarder av tapere?

to barn går tur i skogen, holder hender

Hvorfor er det så farlig å være et helt ordinært menneske?

Vi lever i en tid preget av overdreven selvopptatthet og prestasjonskrav. Målestokken for om man lever et «godt» liv blir da ofte om man presterer eksepsjonelt, om man oppnår stor materiell velstand og en grad av berømmelse.

Jeg stiller spørsmål ved alt dette. Vi er åtte milliarder mennesker på jorda. De færreste av oss kan oppnå ekstraordinær prestasjon, velstand og berømmelse. Hvis slike faktorer blir de viktigste retningsgiverne, skaper vi en verden der de fleste per definisjon blir tapere eller ikke gode nok. Det er et umenneskelig verdisyn som skaper stor avstand mellom oss. Mange klarer ikke henge med på alle kravene som stilles. Dette kan føre oss i avgrunnen både sosialt og helsemessig. Dessuten fører fokuset på materiell velstand til uvettig ressursbruk og store miljøproblemer.

Et ordinært menneske

Hvorfor er det så farlig å være et helt vanlig menneske? Det kan være godt og vakkert å være et ordinært menneske som ikke presterer, konkurrerer og er berømt eller fantastisk – men som er sann. Det er mye viktigere å være sann, enn å oppnå ytre suksess og velstand. Det trenger ikke nødvendigvis å være en motsetning mellom de to. Samtidig har ytre suksess og velstand i seg selv liten verdi hvis man lever inautentisk og skjuler den man egentlig er – både for seg selv og andre. Det man eventuelt oppnår i det ytre vil ikke alene kunne gi den indre roen og tilfredsheten som man egentlig søker.

Hvis man er tro mot seg selv, har noen nære og autentiske relasjoner, fungerer helt greit på jobb og har funnet noen aktiviteter og interesser man trives med, så kan man leve et godt liv med det. Selv om man ikke oppnår stor ytre suksess, velstand og berømmelse.

Kan du gjenkjenne dynamikkene som er beskrevet i denne artikkelen? Kanskje kunne du dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som også kjenner dette terrenget fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på:

Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
Bestill en prøvetime av 75 minutter til 699 kroner (rabattert pris), i Oslo, Tvedestrand, på nett (Zoom) eller over telefon.