Essensielle råd fra en god mentor gjør oss bedre rustet til effektivt å håndtere vanskelig praktisk og psykologisk terreng.

Essensen av veiledning er å finne din autentistet. Essensen av mentoring er en mer spesifikk dialog rundt konkrete situasjoner du møter, og innebærer direkte praktisk rådgivning. Dette ligner på coaching, men det har en sterkere vektlegging av rådgivning og undervisning. Mentoring er en kraftfull og effektiv måte å relatere seg til en veileder på, som blir mulig når det allerede har blitt etablert en dyp kjennskap til klientens liv og prosesser. Dette gir veilederen muligheten til å undervise og veilede mens situasjonen er brennaktuell.

Praktisk rettet dialog

Rådene er basert like mye på en dyp kjenneskap til deg og din unike situasjon utdypet i veiledningstiden, som på veilederens opplæring og livserfaring. Denne formen for praktisk rettet dialog er like mye erfaringsbasert som den er teoretisk. Selv har jeg mottat omfattende veiledning og mentoring fra en rekke terapeuter og veiledere. Jeg har funnet enorm verdi i å snakke med noen som virkelig kjenner terrenget jeg går igjennom fra sitt eget liv.

Håndtering av vanskelig praktisk og psykologisk terreng

Noen ganger møter vi livssituasjoner med veldig bratt læringskurve, der den mest effektive eller sunne holdning og adferd tidligere ikke har blitt vist oss av våre rollemodeller. I slike situasjoner har innsikter og praktiske råd fra gode mentorer gjort meg i stand til å navigere veldig utfordrende praktisk og psykologisk terreng. Dette har forhindret meg fra å gi opp, eller å gjenta gamle, dysfunksjonelle mønstre. Senere, når ting roet seg, hjalp mentorene mine meg i å avdekke og integrere mine egne innsikter og lærdommer fra det jeg hadde vært gjennom. Disse opplevelsene av verdien av god mentoring preger i stor grad min egen stil og holdning som mentor.

Å se på eget liv sammen med en erfaren person åpner nye perspektiver og ubrukte muligheter.

Sesjoner tilbys i Oslo, Tvedestrand, på nett (zoom) og over telefon. Individuelt og som par.

INTRODUKSJONS-TIME

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til rabattert pris (699 kroner), for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.