Formålet med livsveiledning er å støtte deg i å leve mer autentisk i livet ditt. Å prøve å bli en annen person, være perfekt eller å leve opp til andres idealer er det som ofte får oss til å stå fast i livet.

Min form for veiledning har som fokus å støtte deg i å gjøre reelle livsendringer som får livet ditt tilbake på kurs. Vi kan alle bli sittende fast. For de fleste av oss er det en stor lettelse å oppdage at mange møter de samme utfordringene i livet. Når vi tør å forholde oss til de tingene i livet vi opplever som vanskelige, går vanskelighetene over til å bli håndterbare utfordringer. Ved varsomt å utforske det vi opplever som umulig å forholde oss til, som vi tror er uakseptabelt eller som vi føler ubehag ved, finner vi mestring og en opplevelse av å komme på plass i oss selv. Situasjoner vi velger å ta tak i tar mindre tid og oppmerksomhet enn vi tror, situasjoner vi unngår å forholde oss til varer evig. Som et resultat av livsveiledning vil du oppleve en økende grad av personlig styrke og integritet, mer vitalitet og glede, mer solide og nærende relasjoner.

Sant uttrykk avdekker klarhet og fred

Det er store muligheter for at vi forblir sittende fast når vi prøver å finne ut av alt på egenhånd. Til tider er det essensielt å dele våre dypeste tanker med noen vi har tillit til og som kan det å lytte empatisk. Dette hjelper oss til å se oss selv med større klarhet. Nye innsikter og løsninger blir plutselig mer tilgjengelig fra vårt eget indre. Å bli tatt i mot med empati og forståelse av et annet menneske øker opplevelsen av et større indre rom, som gjør at vanskeligheter oppleves som mer håndterbare.

Støtte til å finne dine egne personlige løsninger

Støtten og klarheten i veiledningsformen hjelper deg å se viktige livsvalg og deres konsekvenser mer tydelig. Jeg gjør ikke arbeidet for deg, men støtter deg i å finne løsningene som er unike for deg. Din medfødte, naturlige kapasitet til selvforståelse og klarhet vekkes til live når viktige ting tydeliggjøres innenfor veilednings-relasjonens trygge rammer.

For par

ØNSKER DU Å KOMME TIL LIVSVEILEDNING SOM PAR?

Send epost til andreas@autentisitet.no for et opplegg tilpasset deres behov.

Når vi tør å ta tak i tingene vi opplever som vanskelige i livet, forvandles vanskelighetene til håndterbare utfordringer.

Sesjoner tilbys i Oslo, Tvedestrand, på nett (zoom) og over telefon. Individuelt og som par.

INTRODUKSJONS-TIME

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til rabattert pris (699 kroner), for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.