Kriteriene for et tilfredsstillende parforhold

Par som holder hender

Et langvarig, helhetlig parforhold forutsetter at mange brikker faller på plass. I denne artikkelen belyser jeg noen av disse elementene.

I selvutviklingsmiljøer snakkes det mye om helhet – at alle aspekter av mennesket må inkluderes for at en fruktbar utviklingsprosess skal være tilgjengelig. Min forståelse og erfaring av helhet i mennesket er at følgende elementer har en gjensidig påvirkning på hverandre og må fungere i et samarbeid:
• Tanker og sinn
• Kropp
• Følelser
Jeg vil i denne artikkelen ta utgangspunkt i denne definisjonen av helhet.

Helhet i parforholdet

Hvis man i eget liv har opparbeidet en kapasitet til å være i dyp kontakt med helheten i seg selv, slik at tanker og sinn, kropp og følelser spiller på lag, vil det være naturlig å ønske denne typen kontakt også med en partner. Det vil si at man med partneren har en god forbindelse på alle disse nivåene. Hvis partneren derimot har begrenset kontakt med en eller flere av disse elementene i seg selv, eller man ikke matcher på alle disse nivåene, vil man over tid lett kunne føle at noe essensielt mangler. Jeg vil gi noen eksempler fra eget liv:

• Jeg var i et lengre forhold med en kvinne der vi hadde en god, varm og nærende fysisk og følelsesmessig kontakt. Det var veldig fint for en periode. Samtidig savnet jeg etter hvert å kunne ha dypere og mer meningsfulle samtaler og det å ha flere felles referanserammer som utgangspunkt for dialog. Denne mangelen gjorde at jeg etter hvert følte at store deler av meg ikke ble sett, tatt imot og brukt i relasjonen, noe som førte til en opplevd avstand og fremmedgjøring.
• For en kortere periode datet jeg en kvinne der vi hadde gode samtaler og den følelsesmessige kontakten var ok. Samtidig følte jeg ikke noen vesentlig tiltrekning til henne rent fysisk. Det gjorde at den seksuelle kontakten mellom oss raskt dabbet av. Det ble mer som et vennskap enn et parforhold.

Viktigheten av fysisk tiltrekning

Jeg erkjente at fysisk tiltrekning betyr ganske mye. Det handler ikke nødvendigvis om at personens utseende må tilfredsstille veldig spesifikke kriterier, men det må være en kjemi til stede. Det behøves en kraftfull fysisk og erotisk tiltrekning som skaper et ønske om å være dypt nær hverandre også på det fysiske og seksuelle planet. Hvis dette uteblir, vil det være et fravær av gnisten og intimiteten som trengs for å få til et vitalt parforhold.

Evnen til tilstedeværelse

Etter å ha gjort meg de ovennevnte erfaringene møtte jeg en kvinne der alt tilsynelatende klaffet. Endelig opplevde jeg å kunne ha dypt meningsfulle samtaler, der det var en intellektuell fleksibilitet og åpenhet og jeg ble forstått. Samtidig hadde vi også en sterk fysisk tiltrekning og en følelsesmessig nærhet til hverandre. Alle tre elementene var til stede, så her så det ut til å være full klaff.

Likevel ble det etter hvert store utfordringer. Essensen var at partneren min strevde med å være bevisst til stede her og nå, mens jeg hadde trent på dette gjennom flere år. Det ble etter hvert tydelig at det kan føles meningsløst for meg på sikt å ha et langvarig forhold til en kvinne som ikke til en viss grad aktivt jobber med å bli mer tilstedeværende. Jeg opplevde henne ofte som flakkende i samværet. Det ene øyeblikket var hun til stede, i vakker kontakt med meg. Det neste øyeblikket var hun mentalt og følelsesmessig et helt annet sted. Stadig vekk gikk hun inn i fortid og framtid uten at det var hennes bevisste valg, det var snarere en vanemessig distraksjon.

Er helhet nok?

Essensen av oppskriften på et tilfredsstillende, helhetlig parforhold over tid er altså mental/intellektuell, følelsesmessig og fysisk kontakt innad i hver person og mellom partene, kombinert med at begge har en god evne til tilstedeværelse. Det er samtidig viktig at dette balanseres med en aksept for sin egen og partnerens sårbarhet og ufullkommenhet.

Vi må dessuten forholde oss til en rekke praktiske anliggende. Noen ganger kan utfordrende praktiske omstendigheter bli så overveldende at de kan ødelegge parforhold, selv der forholdet har et sterkt, helhetlig fundament.

Strever du med å oppnå vedvarende kontakt med helheten i deg selv og/eller å få til et helhetlig parforhold? Da kan det kanskje være nyttig å ha en ikke-dømmende, ressursorientert dialog med en fagperson som også kjenner dette terrenget fra sitt eget liv.
Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.