Kreativitet

Har du drømmer og kreative prosjekter som du ønsker å virkeliggjøre?

Kreativitet kan være så mangt. For eksempel:

  • å bruke kreativitet for å vekke livsglede og lekenhet
  • å bruke kreativt uttrykk til selvutvikling
  • å realisere et spesifikt kreativt prosjekt

Trenger du støtte til å finne ditt unike uttrykk?

Det å ta i bruk egne kreative evner har stor verdi i seg selv, uavhengig av om man blir kjent eller tjener penger på det. Både fra arbeidet med klienter og fra eget liv har jeg sett at det å ta i bruk egne kreative evner og å våge å følge drømmene for livet, er tett forbundet med en potent personlig utviklingsprosess. Kreativitet og personlig utvikling er to områder som gjensidig nærer og støtter hverandre. Denne kombinasjonen vil på sikt også kunne gi hverdagen en annen glød.

Jeg kan være en sparringspartner gjennom dine kreative prosesser

Jeg har:

  • omfattende erfaring med skriving, både innenfor kreativt uttrykk, til personlig utvikling og innen journalistikk og fagtekster
  • vært involvert som en støttespiller i flere bokprosjekter, der jeg har bistått både med skriveteknisk og tverrfaglig kompetanse
  • utgitt egen musikk, der jeg har vært både komponist og tekstforfatter
  • har erfaring med promotering av egen musikk

Livskunst – å virkeliggjøre din unike, autentiske livsvei

Det finnes mange måter å leve på, og ikke én oppskrift som passer for alle. Det finnes også mange former for kreativt uttrykk. Jeg kan støtte deg i å avdekke og realisere det som bor i deg. Jeg vil støtte deg til å være nysgjerrig på hvilke latente evner og drømmer som bor i deg, og å se på hvordan de kan tas i bruk som en ressurs i livet ditt.

Kanskje du for en periode ønsker å utforske en annen måte å leve og jobbe på? Jeg har gjennomført diverse utviklende reiser og utenlandsopphold, og i perioder jobbet fra utlandet over nettet. Jeg kan støtte deg i å finne dine unike løsninger.

Sesjoner tilbys i Oslo, Tvedestrand, på nett (zoom) og over telefon. Individuelt og som par.

INTRODUKSJONS-TIME

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til rabattert pris (699 kroner), for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.