Hvordan kan du bli mer tilfreds i livet?

Fornøyd kvinne som har mottatt livsveiledning via autentisitet.no

Mange av oss prøver å finne «rasjonelle» svar på hvorfor vi opplever misnøye og hva vi kan gjøre med det, uten at denne prosessen er forankret i vårt autentiske selv. Kanskje vi tror at en ny jobb, kjæreste, bosted, utdanning eller en annen ytre faktor i seg selv skal være «løsningen på alt».

Heller enn å miste deg selv ytterligere i en slik «quick fix», vil jeg oppfordre deg som leser til å se tilbake på barndommen din for å finne konstruktive innfallsporter til fordypningen av egen autentisitet. I den prosessen kan det være nyttig å bla gjennom noen gamle fotoalbum, dagbøker og å høre på musikk fra den perioden for å friske opp minnet.

Spørsmål du kan stille deg, er:
• Hva brant jeg for som barn og ungdom?
• Hvilke aktiviteter og kunnskapsområder hadde jeg en naturlig legning for?
• Hvilke ting likte jeg å gjøre – ikke fordi noen sa det var verdifullt eller påla meg å gjøre det – men som jeg selv fant fram til, fordi det opplevdes meningsfullt i seg selv?
• Hva kunne jeg holde på med uanstrengt i timevis, der opplevelsen av tid og sted ble visket ut?

Å gjenoppta noen av aktivitetene og interesseområdene fra den gang, kan ytterligere styrke deg i kontakten med det autentiske. Hvis du eksempelvis likte hester som ungdom, betyr ikke det automatisk at du skal drive med ridning resten av livet. Å midlertidig gjenoppta ridningen kan likevel være en inngangsport til egen autentisitet – et skritt på veien som gjør at de neste skrittene tydeliggjøres.

Du kan også stille spørsmål ut fra hva som ikke fungerer optimalt i dag:
• Hva lengter du etter å bli gjenkjent for av dine evner og ressurser?
• Hvilke ting er det du gjør, som du føler ikke blir sett og verdsatt?
• Hva tror du er grunnen til at du ikke har blitt gjenkjent og verdsatt for disse egenskapene i større grad enn de har blitt?

Kan du gjenkjenne dynamikkene som er beskrevet i denne artikkelen? Kanskje kunne du dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som også kjenner dette terrenget fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på:

Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
Bestille en prøvetime av 75 minutter til 699 kroner (rabattert pris), i Oslo, Tvedestrand, på nett (Zoom) eller over telefon.