Hva er autentisitets-trening?

Bli mer autentisk med støtte fra autentisitet.no

Autentisitets-trening handler om vedvarende trening på å være sann og ekte i hverdagen. I denne korte artikkelen vil jeg gi en introduksjon til hva dette innebærer.

Autentisitets-trening er ikke et varemerke eller en formalisert metode, snarere et samlebegrep for alt som angår det å trene på å være mer ekte og sann – særlig i ord og handling. Vårt ytre liv vil da i mye større grad samsvare med vårt indre, heller enn at disse er i konflikt.

Valgsituasjoner og samtaler

Dette er en trening vi kan gjøre i hverdagen, f.eks. i valgsituasjoner eller i samtale med andre. Det kan også gjøres i selvutviklingsgrupper eller individuelt med støtte av en livsveileder eller terapeut. Det mest kraftfulle er kombinasjonen av treningen man gjør på egen hånd, støtten fra en gruppe og dialogen på tomannshånd med en fagperson som kjenner treningen dypt både teoretisk og fra eget liv.

Støtte fra en fagperson

En slik fagperson kan hjelpe oss å identifisere relevante første steg. Vedkommende kan støtte og oppmuntre samt hjelpe oss til å ikke miste de store linjene av syne. Vanligvis er ikke vanskelighetene vi møter et tegn på en personlig svakhet, snarere er mange av utfordringene vi møter helt naturlige deler av det å være menneske. Det er innimellom lett å gå seg vill i sine egne tanker og følelser, når livets berg-og-dalbane utfordrer oss. Da kan dialogen med en dyktig mentor støtte oss i å gjenvinne kontakten med vår egen, indre sannhet. Vi kan også «tørr-trene», f.eks. gjennom terapeutiske rollespill der vi forestiller oss at vi snakker til noen vi har noe usagt med, som en forberedelse til å senere ha en slik dialog i det virkelige liv.

Ønsker du å komme i gang med en slik trening? Eller kanskje du allerede har jobbet med autentisitet i mange år, men føler at du står fast og trenger støtte for å komme videre? Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.