Høysensitivitet og tvangstanker

Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Er du følsom og opplever ofte at det er noe som skurrer i kommunikasjon med andre mennesker? Da kan du være mer disponert for tvangstanker enn gjennomsnittet.

Mange av oss som er følsomme har ikke fått vår følsomhet bekreftet som en ressurs, og ikke blitt gitt en opplæring i hvordan den kan anvendes på en konstruktiv måte. Da blir den ofte heller til en byrde, og kan eksempelvis gi grobunn for tvangstanker.

Subtile signaler

De som får tvangstanker er ofte følsomme mennesker. Jeg er selv følsom og har en evne til å fange opp subtile signaler både fra mitt eget indre og fra omgivelsene. En del tvangstanker kan ha røtter i det å fange opp konfliktfylte, ubelyste dynamikker og krefter i andre individer og i sosialt samspill. Å fange opp slik informasjon uten å kunne bruke det til noe konstruktivt kan oppleves som en byrde. Det kan også skape spørsmål som:
«Er det jeg som er sliten, sint eller urolig, eller kjenner jeg bare på noe som foregår i andre»? «Er det en dårlig stemning her, eller er det bare noe jeg innbiller meg?»
«Viste den andre personen tegn til oppgitthet, eller er jeg bare overfølsom?»

Kanskje har vi noen ganger prøvd å uttrykke disse tingene, men blitt sterkt irettesatt, som om det er noe fundamentalt galt med oss. Oftest skjer dette fordi vi rører ved ting som andre ikke ønsker å forholde seg til.

Ubevisst konflikt og maktkamp

Kanskje man eksempelvis vokste opp med en ubevisst sansning av konflikt og maktkamp mellom foreldrene sine. Man hadde trolig ikke noe språk for å uttrykke det man fanget opp og mottok ikke noen opplæring i hvordan man kunne bruke denne informasjonen til noe konstruktivt. Det kan lett føre til et «opphopet» indre klima, der disse tingene man fanger opp ikke får mulighet til å komme i sirkulasjon, bli uttrykket eller brukt konstruktivt på noe vis. I min erfaring blir det litt som når vi utsetter gjøremål – det ugjorte eller ubrukte tar stadig mer plass i vårt indre, og det indre klimaet blir stadig mer ubehagelig og vanskelig. Dette gir ofte en sterk grobunn for tvangstanker.

Opphopning og tvangstanker

Forskjellige former for opphopning i det indre er noe de fleste av oss opplever jevnlig, og langt i fra alle mennesker har tvangstanker i omfattende grad. Her er noen uproduktive måter å forholde seg til en indre opphopning på:
Å kollapse på sofaen og bruke mye tid til TV og sosiale medier
Å bli sint på omgivelsene
Å få dårlig selvtillit, synes synd på seg selv, alt er et ork
Å ta ut den indre uroen gjennom overdrevent fokus på trening eller en hobby

Det ser altså ut til at noen mennesker er mer disponert til å respondere på opphopning i det indre ved å få mye tvangstanker, mens andre mennesker forholder seg til opphopningen på andre måter.

Er du følsom og ønsker støtte til å i større grad ta følsomheten i bruk som en ressurs?
Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.