Gode prioriteringer avhenger av å ha en klar retning i livet

Ung, frustrert mann. Mangler retning i livet

Uten en konstruktiv visjon om hvor vi er på vei i livet, er det vanskelig å gjøre gode prioriteringer i nåtid. Vi vil da lett sløse bort våre indre og ytre ressurser på kortsiktig nytelse og distraksjon. Vi vil forsøke å døyve den indre meningsløsheten og smerten som vi tidvis kjenner på.

Som livsveileder snakker jeg med mange mennesker i vanskelige livssituasjoner. Ofte mangler de håp om at en bedre framtid er mulig for dem. Jeg insisterer da på viktigheten av å skape en konstruktiv visjon om hvor de ønsker å være om noen år.

Da vil de bli mer mottakelige for indre og ytre impulser som kan lede dem i den retningen. De vil legge merke til andre ting, enn å bare søke å få bekreftet sitt nåværende, begrensende syn. Dessuten vil en konstruktiv visjon kunne føre til andre prioriteringer.

Hvis vi ikke har en klar livsretning, på hvilket grunnlag skal vi da kunne avgjøre hva som er gode og dårlige prioriteringer?

Når vi har en konstruktiv visjon og noen realistiske delmål å jobbe med, så kan vi vurdere hva som er god bruk av tid og ressurser ut ifra om de bidrar til å oppfylle visjonen eller ikke.

Når vi jobber bevisst for våre langsiktige mål, må vi altså begrense tilbøyeligheten til å søke kortsiktig belønning. Det vil over tid gi oss en ro og tilfredshet. Vi blir mindre distraherbare og samler kreftene våre. Vi trenger ikke konstant å ta stilling til alle mulighetene og fristelsene som kommer vår vei. Vi vet hva som er i tråd med vår retning og våre verdier, og hva som er distraksjoner.

Avtalene med oss selv

Mange av oss er flinke til å overholde avtalene vi gjør med andre. Derimot tar vi sjelden avtalene med oss selv like alvorlig. Det er uheldig. Du er et like viktig menneske som de andre menneskene i livet ditt. Du fortjener å møte deg selv med samme respekt og anerkjennelse som du gir til andre.

Det er lett å bli distrahert. Kanskje du har satt av kvelden til å studere, noe som er viktig for deg. En venn ringer og spør «blir du med å se en film?». Du tenker «jeg har planlagt å studere i kveld, men det er ikke så farlig, jeg kan gjøre det i morgen i stedet».

Jeg mener ikke at vi ikke skal ha fleksibilitet. Samtidig bør ikke normen være at vi alt for lett legger forpliktelsene overfor oss selv til side, der det å si ja til andres forslag stort sett får forrang. Når vi svikter oss selv, vil vi over tid bygge opp frustrasjon og lav tillit til egen endringsevne. Da er det lett å bli værende på stedet hvil. Først når vi stort sett overholder avtalene med oss selv og kan si et autentisk nei til andre uten å føle skyld, blir vi i stand til å si et autentisk, helhjertet ja.

Kan du gjenkjenne dynamikkene som er beskrevet i denne artikkelen? Kanskje kunne du dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som også kjenner dette terrenget fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på:

Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
Bestille en prøvetime av 75 minutter til 699 kroner (rabattert pris), i Oslo, Tvedestrand, på nett (Zoom) eller over telefon.