FoMo kontra forpliktelse

ung mann smiler mens hans skriver i en notatbok

Er du styrt av frykten for å gå glipp av noe, eller en forpliktelse til dine verdier samt til å bidra med noe konstruktivt?

Vi lever i en sammensatt tid med mange uforenlige krav og muligheter. Mange lever med en FoMo (fear of missing out/frykt for å gå glipp av noe). Fra vi er i slutten av tenårene til rundt 30–40 år gamle, handler mye av livsreisen om å utforske alle mulighetene. Det kan eksempelvis være forskjellige partnere, aktiviteter, reisemål, forskjellige typer underholdning, jobber og utdanninger. Det kan alltid være noe «bedre» som venter oss rundt neste sving. Mulighetene er tilnærmet ubegrensede.

Etter hvert forstår vi at vi kan fortsette denne utforskningen resten av livet, uten egentlig å komme noe videre. Vi innser at livet er tidsbegrenset og at vi må forplikte oss til noe over tid. Det innebærer at det er mye vi må prioritere vekk. Vår indre forankring, hva vi samskaper med andre og hva vi bidrar med til verden, blir da viktigere enn hva vi skal «få» fra verden.

Jobb og ambisjoner

Valg av yrkesvei vil for en del av oss være et viktig aspekt av denne forpliktelsen. Noen av oss ønsker å få «drømmejobben». Eksempelvis å få en toppstilling i en bedrift, eller starte vår egen virksomhet. Det som ofte ikke tas med i betraktning, er hvor mye dette kan koste av innsats og krefter. Enkelte av oss har store evner og kan føle oss misfornøyde hvis vi ikke tar disse evnene i bruk. Da kan dette bli så viktig at vi er villig til å forsake et mer «ordinært» familieliv eller sosialt liv, for å vie oss fullt og helt til vårt «kall» i livet. Det gjelder eksempelvis enkelte gründere, forskere og kunstnere. Hvis dette er autentisk, er det ingenting galt med det. Slike mennesker kan også bidra med mye verdifullt til fellesskapet. Det blir samtidig helt feil hvis dette skal bli normen som alle skal strekke seg etter.

Mange av oss ønsker et liv som inkluderer partner og barn. Sistnevnte er et stort ansvar, som tar mye tid og krefter. Det er ofte uforenlig med å skulle oppnå «drømmejobben». Et viktig spørsmål er: hvorfor er det så viktig for deg å skulle gjøre det «stort» yrkesmessig? Er det fordi du dypest sett føler deg usikker, har lavt selvverd og trenger andre menneskers anerkjennelse? Har du evner utover det vanlige, og føler deg utilfreds hvis du ikke tar dem i bruk? Eller kanskje du har et engasjement om å bidra konstruktivt til samfunnet og andre mennesker, og at det føles dypt meningsfullt for deg å forfølge dette? Undersøk hvilke verdier og motivasjoner som driver deg.

Avhenger av indre motivasjon

Hvis man drives av en grunnleggende usikkerhet, lavt selvverd og behov for bekreftelse, så vil ikke de ytre bestrebelsene dypest sett løse opp i dette. Ytre «suksess» kan bare bidra til å holde det litt på avstand. Ytre bestrebelser drevet av usikkerhet vil tappe oss for krefter. Før eller senere møter vi veggen og «imaget» vi har bygget opp vil rakne.

Kommer derimot motivasjonen fra ens autentiske selv, der de ytre bestrebelsene er motivert av ens egne reelle verdier og ressurser, så vil det ytre arbeidet oppleves meningsfullt – selv i møte med store utfordringer. Arbeidet vil gi energi, snarere enn å tappe oss. Vi motiveres da ikke av å prøve å dekke over usikkerheten vår for omverdenen. Snarere blomstrer vi ved å bruke evnene våre og å bidra med noe konstruktivt til verden.

Kan du gjenkjenne dynamikkene som er beskrevet i denne artikkelen? Kanskje kunne du dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som også kjenner dette terrenget fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på:

Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
Bestill en prøvetime av 75 minutter til 699 kroner (rabattert pris), i Oslo, Tvedestrand, på nett (Zoom) eller over telefon.