Evnen til endring avgjør parforholdets varighet

Evnen til endring avgjør parforholdets varighet. Lær mer på autentisitet.no

Hvis de grunnleggende brikkene er på plass, hva er det som gjør at noen forhold varer mens andre går fra hverandre? Evnen til endring er den viktigste faktoren.

Det vil alltid være forskjeller mellom partnere. Noen av forskjellene kan virke komplementære – vi utfyller hverandre på en god måte. Andre forskjeller kan være kilde til frustrasjon og krangling.

Gjensidig fleksibilitet

Alle har vi noen vaner og uvaner som kan drive den andre til vanvidd. Her er det viktig med en grad av fleksibilitet fra begge parter. Hvis parforholdet stort sett er bra, må man kunne akseptere at partneren har noen sider og vaner som man ikke liker så godt. På den annen side, hvis partneren din gjør noe som er veldig forstyrrende for deg, og vedkommende er helt uvillig til å komme deg litt i møte, så kan det vitne om en manglende grad av forpliktelse til parforholdet. Det kan gi signaler som «du er ikke viktig nok, jeg vil stå på mitt».

Maktkamp kontra kommunikasjon

Kanskje handler ikke slike situasjoner primært om at partneren vår gjør noe vi ikke liker, men snarere at vi trenger å se en viss grad av villighet i partneren til å komme oss i møte. Det er viktig å ha en god balanse mellom at man er to individer som respekterer egen autentiske personlighet og det å gjøre noen ofre her og der for å vise at parforholdet er viktig for en.

En del av kranglingen mellom partnere kan handle om maktbalanse i forholdet mer enn at det handler om det man krangler om. Begge står på sitt og det blir en kamp om hvem sin vilje som skal seire. Et autentisk parforhold handler derimot mer om likeverdig samarbeid. Man prøver å finne løsninger som er gode for begge parter, og begge er villig til å gi opp noe i prosessen.

Arena for vekst

Et autentisk parforhold innebærer å bruke parforholdet som en arena til vekst, der begge parter innser at de ikke er perfekte og at de kan lære av hverandre. Det gir trygghet hvis man en gang iblant kan gi hverandre utfordrende tilbakemelding og oppleve at partneren tar det til seg og viser evne til endring, heller enn å gå i lås og fortsette i gamle spor.

Selvutvikling handler mye om å bevisstgjøre og løse opp i blokkeringer i egen psyke. Det vil over tid føre til endringer i hvordan man lever livet sitt. En dyptgripende og helhetlig selvutvikling innebærer at de ressursene og innsiktene man kommer i kontakt med i sitt indre må tas i bruk i måten man lever på. Akkurat som en selvutviklingsprosess innebærer å opparbeide en evne til å foreta endringer i eget liv, vil et autentisk parforhold innebære at begge parter er i stand til å endre seg innad i parforholdet.

Opplever du utfordringer i parforholdet? Ønsker du trening i hvordan du kan kommunisere mer konstruktivt i møte med konflikter? Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym på fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.