Blogg

to barn går tur i skogen, holder hender

Milliarder av tapere?

Hvorfor er det så farlig å være et helt ordinært menneske? Vi lever i en tid preget av overdreven selvopptatthet og prestasjonskrav. Målestokken for om man lever et «godt» liv blir da ofte om man presterer eksepsjonelt, om man oppnår stor materiell velstand og en grad av berømmelse. Jeg stiller…
LES MER
ung mann smiler mens hans skriver i en notatbok

FoMo kontra forpliktelse

Er du styrt av frykten for å gå glipp av noe, eller en forpliktelse til dine verdier samt til å bidra med noe konstruktivt? Vi lever i en sammensatt tid med mange uforenlige krav og muligheter. Mange lever med en FoMo (fear of missing out/frykt for å gå glipp av…
LES MER
kvinne skriver i en bok, sittende på en brygge

Å skape sin visjon for livet – noen konkrete tips

Det kan ha stor verdi å skape seg en visjon for hvordan man ønsker at livet skal se ut eksempelvis fem eller ti år fram i tid. Da er det viktig at man tillater seg selv å tenke fritt, fristilt fra både (potensielt) reelle og innbilte begrensninger. Utgangspunktet er at…
LES MER
Ung, frustrert mann. Mangler retning i livet

Gode prioriteringer avhenger av å ha en klar retning i livet

Uten en konstruktiv visjon om hvor vi er på vei i livet, er det vanskelig å gjøre gode prioriteringer i nåtid. Vi vil da lett sløse bort våre indre og ytre ressurser på kortsiktig nytelse og distraksjon. Vi vil forsøke å døyve den indre meningsløsheten og smerten som vi tidvis…
LES MER
fire hender, hver holder opp en puslespillbrikke.

Forvrengt likhets-tankegang

Min opplevelse fra skolesystemet i Norge er at det ikke favner mangfoldet av hvordan elevene fungerer. En del av fremmedgjøringen fra oss selv, som de fleste av oss sliter med til en viss grad, kan ha sine røtter herfra. Et eksempel angår hvordan vi instinktivt vil søke å tilnærme oss…
LES MER
Fornøyd kvinne som har mottatt livsveiledning via autentisitet.no

Hvordan kan du bli mer tilfreds i livet?

Mange av oss prøver å finne «rasjonelle» svar på hvorfor vi opplever misnøye og hva vi kan gjøre med det, uten at denne prosessen er forankret i vårt autentiske selv. Kanskje vi tror at en ny jobb, kjæreste, bosted, utdanning eller en annen ytre faktor i seg selv skal være…
LES MER
Bli mer autentisk med støtte fra autentisitet.no

Å skape en positiv plattform i egen personlighet

Basisen for alt genuint selvutviklingsarbeid er at man spiller på lag med ens egne unike styrker, ressurser og interesseområder. Dette er egenskaper man ofte ikke i tilstrekkelig grad har blitt sett, forstått og anerkjent for under oppveksten. For å kunne gå en konstruktiv selvutviklingsvei over tid må man jobbe for…
LES MER
autentisitet.no – bli mer sann og ekte i livet ditt

Tre tips til dypere autentisitet

Her får du noen konkrete tips du kan bruke for å være mer sann i livet ditt. 1. Vær fullstendig ærlig med deg selv Still deg selv spørsmålet «hvis jeg legger til side alle praktiske begrensninger (reelle og innbilte) som eksempelvis økonomi og sosiale roller – hva er det jeg…
LES MER
Autentisitet.no artikkel om autentisitets-trening

Tre nivåer av å «snakke sant»: Autentisitet krever mye mer enn drittslenging

Å være autentisk krever mer enn å til en hver tid slenge ut det man har i tankene. Å være autentisk innebærer å ha en relativt stabil tilgang til ens dypere indre ressurser samt kontakt med egne følelser og behov. Man opplever da at tanker, sinn, kropp og følelser spiller…
LES MER
Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Høysensitivitet og tvangstanker

Er du følsom og opplever ofte at det er noe som skurrer i kommunikasjon med andre mennesker? Da kan du være mer disponert for tvangstanker enn gjennomsnittet. Mange av oss som er følsomme har ikke fått vår følsomhet bekreftet som en ressurs, og ikke blitt gitt en opplæring i hvordan…
LES MER
Bilde av fornøyd par

Verken du eller partneren din er perfekt

Det krever vedvarende innsats å få til et godt parforhold. Det er samtidig vel så viktig å kunne akseptere sin egen og andres sårbarhet og ufullkommenhet. For å få til et tilfredsstillende parforhold over tid, må vi stille krav til oss selv og partneren. Vi bør etterstrebe en vesentlig grad…
LES MER
midlertidig bilde for autentisitets-trening ved autentisitet.no

Evnen til livskunst – en kort punktliste for et bedre liv

Det jeg kaller evnen til livskunst er viktig for å skape seg et meningsfullt liv, der man opplever mestring og glede. Det innebærer en god balanse mellom struktur og lek. Min definisjon av livskunst innebærer at: • Man har en eller annen form for skapende, kreativ praksis. Det kan være…
LES MER
Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Tvangstanker krever sterk konsentrasjon

Sliter du med tvangstanker? Da har du antakelig en sterk evne til konsentrasjon. Evnen til konsentrasjon er en svært viktig egenskap og en forutsetning for det den amerikanske universitetsprofessoren og forfatteren Cal Newport kaller «dypt arbeid». Dypt arbeid innebærer å over flere timer jobbe uavbrutt med en oppgave, uten forstyrrelser.…
LES MER
Evnen til endring avgjør parforholdets varighet. Lær mer på autentisitet.no

Evnen til endring avgjør parforholdets varighet

Hvis de grunnleggende brikkene er på plass, hva er det som gjør at noen forhold varer mens andre går fra hverandre? Evnen til endring er den viktigste faktoren. Det vil alltid være forskjeller mellom partnere. Noen av forskjellene kan virke komplementære – vi utfyller hverandre på en god måte. Andre…
LES MER
Skjær gjennom forvirring og utsettelse med støtte fra autentisitet.no

Er det skummelt å vise andre hvem du egentlig er?

Hvorfor er det så vanskelig å være seg selv? Vi møter ofte situasjoner der vi kan velge mellom å følge det som innerst inne føles riktig og meningsfullt for oss kontra det vi tror forventes. Vi kan tro at vi ikke blir akseptert og verdsatt hvis vi er autentiske, fordi…
LES MER
Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Tvangstanker og intelligens

Tvangstanker kan i en del tilfeller være uttrykk for at man er over gjennomsnittet intelligent, men at intelligensen ikke har blitt sett, forstått og bekreftet av omverdenen. Jeg har selv slitt med tvangstanker deler av livet. Det har blitt mye bedre, men dukker fremdeles opp innimellom, særlig under perioder med…
LES MER
Par som holder hender

Kriteriene for et tilfredsstillende parforhold

Et langvarig, helhetlig parforhold forutsetter at mange brikker faller på plass. I denne artikkelen belyser jeg noen av disse elementene. I selvutviklingsmiljøer snakkes det mye om helhet – at alle aspekter av mennesket må inkluderes for at en fruktbar utviklingsprosess skal være tilgjengelig. Min forståelse og erfaring av helhet i…
LES MER
Bli mer autentisk med støtte fra autentisitet.no

Hva er autentisitets-trening?

Autentisitets-trening handler om vedvarende trening på å være sann og ekte i hverdagen. I denne korte artikkelen vil jeg gi en introduksjon til hva dette innebærer. Autentisitets-trening er ikke et varemerke eller en formalisert metode, snarere et samlebegrep for alt som angår det å trene på å være mer ekte…
LES MER
Føl deg mer levende gjennom livsveiledning fra autentisitet.no

Når følte du deg sist virkelig levende?

Mange av oss opplever at vi mye av tida bare er halvveis tilstede i eget liv. Det er som om vi vet at livet egentlig har mye mer å by på, men vi er rådville om hva eller hvordan. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tips for å…
LES MER
Frigjør deg fra andres forventinger med støtte fra autentisitet.no

Gjør du det som er forventet?

De fleste av oss møter jevnlig situasjoner der vi er i en indre konflikt mellom det vi tror andre forventer av oss (reelt eller ikke) og det vi føler er riktig og sant for oss innerst inne. Ofte prøver vi å overbevise oss selv om å gjøre det som er «forventet» og…
LES MER
autentisitet.no virkeliggjør dine drømmer for livet

Tar du dine ønsker for livet på alvor?

Livet vil alltid være utfordrende. Still deg selv spørsmålet «er det jeg opplever nå en statisk lidelse der jeg bare råtner, eller er det en dynamisk lidelse der jeg vokser og utfolder meg?» Mange av oss føler at det er noe som mangler i livet vi lever. Kanskje har vi…
LES MER
Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Behandling av tvangstanker – en kort introduksjon

Behandling av tvangstanker krever en helhetlig tilnærming til menneskets livssituasjon, undertrykte følelser og ubrukte ressurser. Mangel på fokus og meningsfull retning er en av tingene som gir grobunn for tvangstanker. Jeg har selv slitt med tvangstanker i perioder av livet, særlig under deler av oppveksten og tidlig i 20-årene. I…
LES MER
Autentisitet.no artikkel om autentisitets-trening

Vi må skape en landingsplass for vår autentisitet

Vi kan ikke bare «bestemme oss» for å bli mer autentiske, vi må legge til rette for dypere kontakt med egen autentisitet. Et helikopter trenger et sted å lande. Tilsvarende trenger autentisiteten en «landingsplass» i vårt indre. Det er vårt eget ansvar å lage og opprettholde denne landingsplassen. Dette handler…
LES MER
midlertidig bilde for autentisitets-trening ved autentisitet.no

Autentisitets-trening – et alternativ til psykolog

Å trene seg på å være mer sann og ekte i hverdagen kan være et alternativ til å gå til psykolog. De fleste av våre psykiske problemer skyldes at vi svikter oss selv og slik mister kontakten med helheten i oss selv. Da mister vi kontakten med våre ressurser. Vi…
LES MER
autentisitet.no - Få hjelp til å løse konflikter i parforholdet

Slik kan du løse konflikter i parforholdet

Konflikter bunner stort sett i misforståelser som har oppstått grunnet manglende kommunikasjon. Her får du verktøy for å løse opp i konflikt og gjenskape dyp kontakt med partneren. Mange av oss har en tendens til å mistolke partnerens handlinger. Fremfor å gå i dialog slik at vi kan få klarhet,…
LES MER
Kvinne ser ut av vinduet, håpløshet, angst.

Sliter du med angst? Her er noen mulige dypere årsaker til angsten

Mange av oss vil i perioder av livet slite med angst. I denne artikkelen presenterer livsveileder Andreas Aubert noen tanker om mulige dypere årsaker til angsten. Angst skyldes dypere sett at vi har mistet kontakten med helheten i oss selv. Hvis vi virkelig er i kontakt med den vi dypere…
LES MER
Sesjoner tilbys i Oslo, Tvedestrand, på nett (zoom) og over telefon. Individuelt og som par.

INTRODUKSJONS-TIME

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til rabattert pris (699 kroner), for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.