Behandling av tvangstanker – en kort introduksjon

Behandling av tvangtanker ved autentisitet.no

Behandling av tvangstanker krever en helhetlig tilnærming til menneskets livssituasjon, undertrykte følelser og ubrukte ressurser.

Mangel på fokus og meningsfull retning er en av tingene som gir grobunn for tvangstanker. Jeg har selv slitt med tvangstanker i perioder av livet, særlig under deler av oppveksten og tidlig i 20-årene. I mange år har jeg jobbet aktivt med å ta mine indre ressurser i bruk i hverdagslivet. Når jeg ivaretar egne autentiske impulser, har nærende relasjoner og aktiviteter og jeg ikke holder meg selv tilbake innenfor de områdene som virkelig betyr noe for meg, så har jeg gitt konsentrasjonen min et konstruktivt fokus. Da er det mye vanskeligere å bli fanget i omfattende tvangstanker. Altså er det tilsynelatende mange elementer som må jobbes med over tid for å få til en bærekraftig endring med tanke på tvangstanker. Det er ofte utilstrekkelig å behandle tvangstanker som et fenomen isolert fra hvordan man lever livet sitt.

Å snakke åpent om tvangstankene

Jeg vil understreke viktigheten av å ha situasjoner der man kan snakke åpent om tvangstanker og oppleve å bli tatt imot og akseptert, eksempelvis av terapeuten eller terapigruppen. Det bidrar til å løse opp i skammen. Når vi går med mye skam, får det vi skammer oss over stor plass i vårt indre og problemene vi sliter med opprettholdes. Å dele av vår indre opplevelse innenfor en trygg kontekst der vi ser at andre sliter med mye av det samme som oss, ufarliggjør det vi bærer på og vi blir mindre fanget av det.

Eksponeringsterapi

De ovennevnte tilnærmingene kan gjerne kombineres med eksponeringsterapi. Det vil eksempelvis innebære at en person som har mye tvangstanker relatert til vasking, kan bli bedt om berøre et objekt som vedkommende anser som skittent og deretter bruke maks 15 sekunder på å vaske hendene. Man eksponerer seg altså for noe man er redd for, for å ta bort noe av ladningen rundt det. Da vil man trolig erkjenne at «det var ikke så farlig likevel». Man trener toleranseevnen for det man trodde man ikke kunne håndtere.

Det aller viktigste i behandling er kanskje likevel å jobbe helhetlig med klientens liv over tid, snarere enn å se tvangstanker som et isolert «problem» som må fikses, løsrevet fra hvordan klienten lever livet sitt.

Sliter du eller noen du kjenner med tvangstanker? Kanskje kunne du eller vedkommende dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som kjenner dette terrenget både teoretisk og fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på:

  • Still meg et spørsmål. Skriv anonym1 og anonym2 på henholdsvis fornavn/etternavn og oppgi et ikke-eksisterende telefonnummer hvis du ønsker å være anonym. Du må dog oppgi en epost-adresse. Da kan du bruke, eller opprette, en epost-adresse som ikke røper ditt navn.
  • Send SMS eller WhatsApp-melding til +47 45 38 00 21, hvis du vil jeg skal ringe deg for en uforpliktende prat (opp til 20 minutters varighet)
  • Bestille en prøvetime av 75 minutter til 490 kroner (rabattert pris), i Oslo eller via telefon/Skype.