Autentisitets-trening – et alternativ til psykolog

midlertidig bilde for autentisitets-trening ved autentisitet.no

Å trene seg på å være mer sann og ekte i hverdagen kan være et alternativ til å gå til psykolog.

De fleste av våre psykiske problemer skyldes at vi svikter oss selv og slik mister kontakten med helheten i oss selv. Da mister vi kontakten med våre ressurser. Vi blir forvirrede, rastløse og rotløse, overdrevent opptatt av å finne svar og løsninger i det ytre.

Autentisk kontakt med oss selv

Ved å trene oss på å være mer autentiske kan vi mer vedvarende være i kontakt med den vi egentlig er. Dette er ofte den dypere «løsningen» på tilstander som eksempelvis angst, depresjon og manglende tilgang til kreativitet og livsgnist.

Autentisitets-trening innebærer å trene seg på å være mer sann og ekte i ord og handling. Dette kan man gjøre i hverdagslige situasjoner, eksempelvis i valgsituasjoner og i samtale med andre. Dette kan være et alternativ til å gå til psykolog.

Forutinntatthet og overgeneralisering

En tradisjonelt orientert psykolog vil ofte forholde seg til beskrivelser av psykiske lidelser fra faglitteratur og forsøke å gi en behandling ut fra dette. Ofte mangler det en dypere forståelse av hvorfor klienten har disse problemene. Psykologen kan være så full av forutinntatte og overgeneraliserende holdninger at klientens individuelle problemstillinger lett mistes av syne.
Dette kan virke fremmedgjørende heller enn helende.

Det er slik du er?

Psykologer har ofte holdningen «problemene dine er del av den du er, du må lære deg å leve med det». Det trenger på ingen måte å være tilfelle. En tradisjonell psykolog kan kanskje støtte klienten til å leve et mindre dysfunksjonelt liv, men ikke nødvendigvis til å virkelig komme i kontakt med dypere lag av seg selv og å blomstre som menneske. Her har autentisitets-treningen et helt annet utgangspunkt.

La oss se på noen vanlige problemstillinger mange kommer til psykolog for å få hjelp med.

• Angst: skyldes ofte at vi har mistet kontakt med oss selv, våre evner og hva vi vil. Da føler vi oss ute av stand til å mestre situasjoner og å finne adekvate måter å respondere på. Selv enkle ting kan da virke kompliserte og overveldende. Hvis vi ofte snakker usant eller går med på ting som ikke føles riktig fører det til at vi mister kontakten med oss selv. Dette er en av hovedårsakene til angst.

• Depresjon: skyldes mye av det samme som ved angst, men handler mer spesifikt om at vi har mistet kontakt med vår autentiske retning og det vi brenner for. Livet virker da meningsløst. Vi mister tilgang til motivasjon og mangler håp om at ting kan bli bedre.

• Manglende tilgang til kreativitet og å ta gode valg: dette henger sammen med det ovennevnte, men handler samtidig mer spesifikt om at vi sensurerer oss selv for mye. Da blir det lite plass til våre autentiske impulser og ideer. Vi blir fulle av tanker om hva vi «må» og «bør» gjøre heller enn hva vi genuint vil.

Har du gått til psykolog uten å få den støtten du hadde håpet på? Synes du perspektivene i denne artikkelen virker fornuftige og spennende? Kanskje kunne du dra nytte av en støttende, ikke-dømmende og ressursorientert dialog, fra en fagperson som også kjenner autentisitets-treningen fra sitt eget liv?
Det er flere måter å kontakte meg på: