Anbefalinger

James Fyfe (supervisor):

Andreas er en meget god aktiv lytter. Han er empatisk, genuin, profesjonell og får folk til å føle seg trygge. Gjennom hans veiledning har jeg følt meg styrket til å se dypt inn i mitt følelsesliv, og han har hjulpet meg til å uttrykke meg på en mer sunn og sann måte. Han er innsiktsfull og bruker dette gjennom meningsfull dialog. Spørsmålene hans har gitt meg tillit til egen selvstendig tenkning og til å våge å se mine livssituasjoner ut fra nye perspektiv. Andreas er rolig, balansert og undrende. Jeg tror mange ville kunne ha god nytte av å utforske viktige livsspørsmål med ham. 

Jordan Mang Wooley (jordbruker, skribent og musiker):

Første gang jeg møtte Andreas i en selvutviklings-gruppe i Vancouver, ble jeg umiddelbart imponert over hans evne til fritt å kommunisere med både autentisitet og sårbarhet. Selv som nykommer i gruppa viste han stor selvtillit rundt hva han ønsket, samtidig som han respekterte at alle hadde sin unike subjektive opplevelse. Kort tid etterpå oppsøkte jeg Andreas for personlig livsveiledning, og jeg har fortsatt å bli imponert over hans tverrfaglige tilnærming både til sitt arbeid som veileder og sitt eget liv. Hans unike livserfaring, kombinert med hans vedvarende reise mot fordypelse av autentisitet, ærlighet, entusiasme, begeistring og vitalitet, gjør ham rustet til å veilede andre i å finne deres egen vei.

Andreas er forankret i kroppen, sinnet og i hjertet. Han gir verdifull tilbakemelding på mitt kroppsspråk og måten jeg uttrykker meg på, og han oppfordrer meg til å gi mer presist uttrykk for hva jeg vil. Denne helhetlige tilbakemeldingen bærer frukter hvis man er villig til å implementere og teste denne forståelsen i hverdagslivet. Jeg verdsetter Andreas som en mentor og gir ham herved min sterkeste anbefaling til alle som søker sin egen versjon av et autentisk, helhetlig, vitalt og unikt liv.

Peter (ingeniør):

Det å bli forstått er for meg en viktig bestanddel av terapi. Jeg har gått til en rekke terapeuter med doktorgrad i løpet av de siste årene, men timene mine med Andreas hadde noe særskilt ved seg. Han har kapasitet til å lytte fullt og helt, og gjentok tilbake til meg hva jeg hadde uttrykt, noe som bidro til min indre åpning slik at jeg kunne undersøke hva som virkelig foregikk. Denne støtten hjalp meg å finne klarhet rundt noen større livsvalg som jeg stod ansikt til ansikt med, og jeg er takknemlig for hans hjelp.

Stephanie Wademan (student):

Jeg opplever Andreas som en oppmerksom, varsom og innsiktsfull veileder. Jeg kan dele mine innerste tanker og følelser med ham, og vite at han vil ta dem i mot med aksept og nysgjerrighet, uten å dømme det han får høre. Andreas har evnen til å lytte helt og fullt og har evnen til å reformulere mine egne opplevelser tilbake til meg på en måte som gir enda mer mening for meg enn mine egne ord. Hver sesjon har gitt meg en dypere forståelse av hvem jeg er samt en begeistring over å være meg selv og å være mer autentisk i livet mitt. Å jobbe med Andreas har vært en vidunderlig og berikende opplevelse som jeg absolutt kan anbefale til alle som vurderer å oppsøke livsveiledning.

Terri Dewar (wellness counsellor):

Som både en klient og kollega av Andreas Aubert, kan jeg si at Andreas har vært en av de aller mest dyktige, profesjonelle og effektive veilederne jeg har hatt anledning til å jobbe med. Han lytter med dyp tilstedeværelse og forstår raskt utfordringene jeg står i – ofte bedre enn meg selv. Han har mye redskaper og god empati, og kan utfordre når nødvendig – med klarhet, letthet og forståelse. Jeg kan på det sterkeste anbefale Andreas.

Anbefalinger fra mentorer

Christian V. Scheel (psykoterapeut/veileder, parterapeut og kursholder, grunnlegger av psykoterapi-klinikken Majorstua Terapifellesskap i Oslo):

Det har vært en glede å være en av Andreas sine mentorer og veiledere fra 2011 fram til i dag. Andreas er en veldig engasjert utforsker av psyken i dens mange fasetter. Han er svært opptatt av sitt arbeid, og er en entusiastisk og målbevisst søker av sannhet og dybde rundt livets store spørsmål. Hans studier og hans egen livsvei gjør ham til en solid livsveileder, med en grundig og variert kunnskaps- og erfarings-bakgrunn. Jeg kan sterkt anbefale ham til de som ønsker å utforske de dypere mulighetene i seg selv og i livet. 

Eirik Balavoine (psykoterapeut og meditasjonslærer, individuellt og i grupper og retreater):

Jeg har hatt gleden av å arbeide med Andreas Aubert over tid, både som terapeut/veileder i hans personlige prosess og som mentor i hans arbeid mot selv å etablere seg som profesjonell innen samme yrke. Hans opplæring har vært like mye erfaringsmessig som teoretisk basert.

I Andreas har jeg funnet:

  • En uslukkelig nysgjerrighet og entusiasme i arbeidet med å skaffe seg kunnskap og forståelse
  • Et dypt engasjement og mot i sin egen vekst-prosess

Gjennom sin trening har Andreas oppnådd:

  • En god forståelse av psyken og forbindelsen mellom sinn, kropp og pust
  • En sterk intuitiv fornemmelse for hva som er autentisk og hva som ikke er det
  • En sterk evne til å sanse subtile nyanser i kommunikasjon og psykologi
  • En god balanse mellom styrke, klarhet og mykhet i sin personlighet
  • Evne til å skjære gjennom motstand og ubevissthet når det trengs, med både styrke og klarhet, mykhet og humor

Jeg kan uten forbehold anbefale mennesker som søker veiledning og støtte å kontakte ham. Hans interesse for yrket går langt utover det rent profesjonelle. Det er kort sagt hovedinteressen i hans liv.

Andreas er spesielt dyktig innen følgende fagområder: kreativitet, å virkeliggjøre drømmer, kommunikasjon, parforhold og seksualitet.

Andreas har hatt en stabil yoga- og meditasjons-praksis gjennom mange år, noe som sterkt bidrar til at han klarer å vedlikeholde en stor grad av tilstedeværelse og fokus i sitt arbeid. Dette er essensielt for en våken og effektiv veileder.

Rutherford Maule (life and relationship-coach med en kroppsorientert, intuitiv og erfaringsbasert tilnærming):

Siden januar 2014 har jeg som life coach og mentor støttet Andreas. Allerede første gangen jeg møtte ham gjorde hans tørst etter indre vekst umiddelbart et sterkt inntrykk på meg.

Andreas er drevet primært av én ting: å leve med indre frihet og dyp autentisitet. Jeg er beveget av hans empatiske vesen og er uten tvil om at dette, kombinert med hans sterke evne til å lytte og hans ønske om å være til tjeneste, vil være til stor nytte for de som mottar veiledning og mentoring fra ham. 

Sesjoner tilbys i Oslo, Tvedestrand, på nett (zoom) og over telefon. Individuelt og som par.

INTRODUKSJONS-TIME

Fastsett tidspunkt for en introduksjons-time av 75 minutters varighet til rabattert pris (699 kroner), for å se om min metode og vår personlige kjemi er understøttende for det du søker.