GDPR INFO (om lagring av personlige opplysninger/regarding the collection of personal data).

I henhold til EUs nye personvernregler (GDPR) trenger jeg å innhente ditt samtykke til lagring og bruk av opplysningene du har gitt. Ved å sende timebestillingen eller sende meg en melding samtykker du til at jeg, Andreas Aubert, har rett til å lagre disse opplysningene og kontakte deg angående livsveiledning via de oppførte kontaktmåtene. Du har når som helst rett til å trekke tilbake denne retten. Dette gjøres via epost til andreas@unfoldingauthenticity.com. Opplysningene brukes utelukkende til det ovennevnte formålet og vil ikke videreformidles til en tredjepart annet enn hvis påkrevd ved lov. Nettsiden bruker ikke cookies.

In accordance with the European Union´s new rules regarding the collection of personal data (GDPR), I need your permission to save and utilize the data you have entered. By sending me an appointment request or messaging me, you agree that I, Andreas Aubert, has the right to save these data and contact you regarding counselling through the means of communication that you have entered. At any time you may withdraw this right. This is done by sending an email to andreas@unfoldingauthenticity.com. The data is used only for the above mentioned purpose and will not be distributed to any third party except if required by law. The website does not use cookies.